Lecţia 8: Rugăciunea – Intimitate cu Dumnezeu

Lecţia 8: Rugăciunea – Intimitate cu Dumnezeu

De Michael Fackerell
Scopul mântuirii este să restaureze oamenii pierduţi la o relaţie cu Dumnezeu Tatăl nostru. Prin crucea lui Isus, barierele acelei relaţii au fost date la o parte. Când începem să ne încredem în Dumnezeu din nou şi să ne întoarcem de la păcatele noastre, El vine în vieţile noastre să înceapă o nouă relaţie de dragoste cu noi. Dumnezeu există în fiecare creştin adevărat (Romani 8:9,10; Ioan 14:23; Apocalipsă 3:20; 2 Corinteni 13:5).

Read More »

Lecţia 7: Credinţa in Dumnezeu

Lecţia 7: Credinţa in Dumnezeu

de Michael Fackerell

Am văzut că Dumnezeu a pus la dispoziţie o mântuire uimitoare din toate consecinţele rebeliunii. Această mântuire trebuie să fie primită prin credinţă şi pocăinţă. Dumnezeu aşteaptă, ca noi să ne schimbăm să alegem cu cine ne vom alia şi către cine vom fi loiali. Acum trebuie să-L iubim pe El şi să-I slujim Lui, nu dorinţelor noastre vechi, egoiste şi corupte. El vrea să ne elibereze de orice opresie.

Read More »

Lecţia 6: Pocăinţa de faptele moarte

Lecţia 6: Pocăinţa de faptele moarte

de Michael Fackerell

În lecţia trecută, am văzut minunata provizie pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi prin moartea şi învierea lui Isus Cristos. Am văzut că această lucrare a lui Dumnezeu pentru noi a fost făurită să întoarcă toate efectele rebeliunii omului împotriva lui Dumnezeu. Toate lucrurile rele pe care noi le-am meritat au fost puse pe Isus la cruce, în timp ce toate binecuvântările Împărăţiei care aparţin lui Isus noi le împărtăşim prin cruce şi înviere.

Read More »

Lecţia 5: Crucea şi Mântuirea prin har

Lecţia 5: Crucea şi Mântuirea prin har

de Michael Fackerell

Noi am văzut că după căderea lui Adam toţi oamenii au devenit păcătoşi, încălcători de lege şi erau sub judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Totuşi, planul lui Dumnezeu nu a fost ca să distrugă. Dumnezeu încă a vrut să fie un tată bun pentru noi. Dar acum a fost necesar pentru noi să fim salvaţi din consecinţele rebeliunii noastre împotriva lui Dumnezeu.

Isus- Salvatorul omenirii

Biblia Îl descoperă pe Isus Cristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, şi singurul Salvator al omenirii din păcat, judecată şi blestem.

Read More »

Lecţia 4: Legea şi judecata lui Dumnezeu

Lecţia 4: Legea şi judecata lui Dumnezeu

de Michael Fackerell

De la rebeliunea din grădină, toată omenirea a fost născută cu o natură rebelă care este înclinată să respingă ce este bun şi înţelept şi să aleagă ce este rău şi prostesc.

” Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici.

Read More »

Lecţia 3: Voia lui Dumnezeu şi Rebeliunea Omului

Lecţia 3: Voia lui Dumnezeu şi Rebeliunea Omului

(de Michael Fackerell)

Planul lui Dumnezeu: O familie a dragostei

Dorinţa lui Dumnezeu de la început a fost ca să-şi înpărtăşească dragostea Sa.În mod etern, a existat dragoste între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dorinţa lui Dumnezeu a fost să aibe copii – o familie cu fii şi fiice creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, care în mod intim să poată relata cu Dumnezeu într-un mod care să-L satisfacă pe El.Copii care să fie ca El, care să-L iubească din inimă pentru că au vrut asta, aceasta este ceea ce Dumnezeu-Tatăl vrea.

Read More »

Lecţia 2: Natura şi atributele lui Dumnezeu

LECŢIA 2 – Natura şi atributele lui Dumnezeu
(de Michael Fackerell)

Noi nu putem şti cum este Dumnezeu decât prin ceea ce El ne arată despre El însuşi. Noi nu-L putem cunoaşte pe Dumnezeu prin gândire filosofică, prin discuţii despre felul cum am dori noi să fie sau cum gândim noi că El trebuie să fie.

Exod 20:3-5.

A doua poruncă spune în esenţă că noi nu trebuie să reprezentăm fals cine este Dumnezeu şi să ne închinăm unui Dumnezeu al imaginaţiei, dorinţelor şi preferinţelor noastre proprii. Nu-L putem reprezenta pe Dumnezeu prin nici un obiect, pictură, artă.

Read More »

Lecţia 1: Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu

Lecţia 1: Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu
(de Michael Fackerell)

Ce este Biblia?

Biblia este o colecţie de 66 de cărţi, 39 în Vechiul Testament sau Vechiul Legământ şi 27 în Noul Testament sau Noul Legământ. Aceste cărţi descoperă povestea lui Dumnezeu care tratează cu omenirea şi în special Poporul Său-în Vechiul Testament, poporul lui Israel şi în Noul Testament, poporul Său-Biserica.

Inspiraţia Bibliei

Deşi Biblia a fost scrisă de diferiţi autori umani înaintea fiecăruia a fost Duhul Sfânt care a inspirat ceea ce ei au scris. Dumnezeu atunci este autorul Bibliei.

Read More »

MARTURISIRI ALE CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU PENTRU VIATA MEA

Citeste aceste marturisiri cu voce tare – viata si moartea sta in ce spui cu gura. Aceste marturisiri sunt bazate direct pe Cuvantul lui Dumnezeu.MARTURISIRI ALE CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU PENTRU VIATA MEA

CE VOI VORBI ŞI CE NU VOI VORBI

Nu voi lăsa niciun cuvânt stricat să-mi iasă din gură, ci numai unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
Ef.4:29

Eu nu vorbesc de rău pe nimeni. Tit 3:2

Eu îmi ţin buzele şi nu vorbesc mult ca să nu păcătuiesc. Prov.10:19

Read More »

Romanian

Aici poti citi invatatura crestina in limba Romana si marturii crestine ale diferitelor Romani care au avut o transformare in viata lor cand L-au cautat pe Isus Hristos, Dumnezeul nostru.

Read More »
 • Categories

 • About Us

  Michael FackerellHi my name is Michael Fackerell, founder of this site. It is created to help you know Jesus and get a great eternal reward from God Almighty. Learn More

  Depressed? Anxious?

  Bible Games and Apps

  Bible Meditation AppVisit credtec.co for all products and games, like this RPG, Overcome the Darkness.  
  Get our Free Bible Meditate app. You can search themes, play verses repetitively, shuffle, build custom playlists. For Android and iOS. Learn more. 

  Become a Supporter

  Help us reach more people with the true and full gospel. Jesus said, “Give and it shall be given unto you. The measure you use will be measured back to you.” (Luke 6:38)
   

  Christian-Faith.com App

  Christian-faith appGet our Free Christian-Faith.com app. For Android and iOS. Have easy access on your phone to this content. Learn more.