MARTURISIRI ALE CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU PENTRU VIATA MEA

Citeste aceste marturisiri cu voce tare – viata si moartea sta in ce spui cu gura. Aceste marturisiri sunt bazate direct pe Cuvantul lui Dumnezeu.MARTURISIRI ALE CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU PENTRU VIATA MEA

CE VOI VORBI ŞI CE NU VOI VORBI

Nu voi lăsa niciun cuvânt stricat să-mi iasă din gură, ci numai unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
Ef.4:29

Eu nu vorbesc de rău pe nimeni. Tit 3:2

Eu îmi ţin buzele şi nu vorbesc mult ca să nu păcătuiesc. Prov.10:19

Eu trebuie să fiu continuu plin de Duh, vorbind unul la celălalt cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti, cîntînd şi făcînd muzică în inima mea pentru Domnul, mulţumind întotdeauna lui
Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Ef.5:18-20

Eu vorbesc în limbi noi. Marcu 16:17

Eu vorbesc cuvinte de credinţă. Tot ce vorbesc şi nu este din credinţă este păcat. Rom.10:8; 14:23.

Eu tot ce vorbesc, vorbesc în dragoste. 1 Cor. 16:14

Eu vorbesc cuvinte de viaţă. Prov.18:21; Fapte 5:20

Eu trebuie să vorbesc chiar cuvintele lui Dumnezeu. 1 Pet.4:11

Vorbirea mea este în demonstrarea Duhului şi a puterii. 1 Cor.2:4

PLINATATEA SPIRITUALA

Dumnezeu îmi porunceşte să fiu continuu plin de Duhul Sfînt. Ef. 5:18

Eu sînt flămînd şi însetat după dreptate, şi sînt săturat. Mat.5:6

Eu cred că Dumnezeu, potrivit cu bogăţia slavei Sale, mă face să mă întăresc în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, aşa încît Hristos să locuiască în inima mea prin credinţă. Ef.3:16-17

Avînd rădăcina şi temelia pusă în dragoste, eu pot cunoaşte dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajung plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ef.3:18.

 • Categories

 • Subscribe

  Click here to subscribe to Our List

  Bible Meditation App

  Bible Meditation AppGet our Free Bible Meditate app. You can search themes, play verses repetitively, shuffle, build custom playlists. Learn more.

  About Us

  Michael FackerellHi my name is Michael Fackerell, founder of this site. It is created to help you know Jesus and get a great eternal reward from God Almighty. Learn More

  Depressed? Anxious?

  Become a Supporter

  Help us reach more people with the true and full gospel. Jesus said, “Give and it shall be given unto you. The measure you use will be measured back to you.” (Luke 6:38)