Marturisiri Despre Prosperitate

MARTURISIRI DESPRE PROSPERITATE

Deuteronom 30:9 “Mă întorc la Domnul și ascult de glasul Lui, și Domnul, Dumnezeul meu, mă va face sa prosper în mod abundent in tot lucrul mâinilor mele, în TOATE. Căci Domnul Își găsește plăcere în a mă face prosper.”

Filipeni 4:19 “Dumnezeul meu îmi va împlini orice nevoie a mea, după bogățiile Lui în glorie, prin Cristos Isus.”

Psalmul 23:1 “Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.”

Psalmul 35:27 “Eu sunt slujitorul lui Dumnezeu; astfel, Domnul găsește plăcere în prosperitatea mea.”

3 Ioan 1:2 “Dumnezeu doreste ca în toate privințele să prosper și să fiu sănătos, după cum îmi merge bine sufletului.”

Isaia 48:17 “Domnul, Dumnezeul meu, mă învață să câștig, și mă călăuzește pe calea pe care ar trebui să merg.”

Deuteronom 8:18 “Dumnezeu îmi dă putere să câștig avere, pentru a-si stabili legământul.”

Deuteronom 29:9 “Păstrez cuvintele legământului lui Dumnezeu și le îndeplinesc, pentru a prospera în tot ceea ce fac.”

1 Cronici 29:12 “Atât bogăția, cât și onoarea vin de la Dumnezeu, și El domnește peste toate. În mâna Lui este putere și măreție; în mâna Lui este să facă lucruri mari și să dea putere tuturor.”

2 Corinteni 9:8 “Dumnezeu poate să facă să abundeze către mine orice har, pentru ca, având totdeauna tot ceea ce-mi trebuie în toate lucrurile, să am destul pentru orice lucrare bună.”

Psalmul 37:4 “Mă bucur și eu în Domnul, și El îmi va împlini dorințele inimii mele.”

Psalmul 56:3 Când mi-e frică, îmi pun încrederea în Tine.

PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU DESPRE CUM VA AVEA GRIJA DE NOI

Isaia 41:10 “Sa nu-ti fie frica, căci Eu sunt cu tine; nu te îngrijora, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te voi întări, te voi ajuta, te voi sprijini cu mana Mea dreaptă a neprihănirii Mele.”

1 Petru 5:7 “Aruncați toate îngrijorările voastre asupra Lui, pentru că El are grijă de voi.”

Psalmul 55:22 “Arunca-ți povara asupra Domnului, și El te va întreține; El nu va lăsa niciodată pe cel neprihănit să fie clintit.”

Filipeni 4:6-7 “Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice, prin rugăciune și cerere, cu mulțumiri, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile voastre și gândurile voastre în Cristos Isus.”

Isaia 41:13 “Căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, îți țin mâna dreaptă; Eu Îți zic: «Nu te teme, Eu te ajut.»”

Naum 1:7 Domnul este bun, o cetate tare în ziua necazului; și cunoaște pe cei ce se încred în El.

Matei 6:25-34 “Nu vă îngrijorați pentru viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea, și nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca …Caci Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați deci pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.

Proverbe 19:17 ”Cel ce are milă de sărac împrumută Domnului, și El îi va răsplăti pentru fapta lui.”

Jeremia 29:11 “Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.”

Romani 8:32”Cel ce n-a cruțat pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da oare împreună cu El TOATE lucrurile?”

I invite you to build a faith community together with me. Join my social media channels and let’s connect, especially if you want freedom or fullness in Christ.

My Telegram has a ministry channel. On Tiktok I have many videos and new ones regularly.

Interested In Our Newsletter?
Stay in the know with news and promotions.

Email *

 

 

Full Name *

 

About Us

Michael FackerellHi my name is Michael Fackerell, founder of this site. It is created to help you know Jesus and get a great eternal reward from God Almighty. Learn More

Register for Site Access

This site has become a Member’s Only Site. Some content is restricted. Visit this link to register.

Depressed? Anxious?

Bible Games and Apps

Bible Meditation AppVisit credtec.co for all products and games, like this RPG, Overcome the Darkness.  
Get our Free Bible Meditate app. You can search themes, play verses repetitively, shuffle, build custom playlists. For Android and iOS. Learn more. 

Become a Supporter

Help us reach more people with the true and full gospel. Jesus said, “Give and it shall be given unto you. The measure you use will be measured back to you.” (Luke 6:38)
 

Christian-Faith.com App

Christian-faith appGet our Free Christian-Faith.com app. For Android and iOS. Have easy access on your phone to this content. Learn more.

  • Categories